Afbeelding

Uitvoering Wmo Veendam naar samenwerkingsverband De Basis Veendam

Algemeen

VEENDAM - Compaen en Cosis gaan de ondersteuning en begeleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vanaf 1 januari uitvoeren onder de naam De Basis Veendam.
Volwassen inwoners die ondersteuning of begeleiding nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving, kunnen dan terecht bij deze algemene voorziening. Hierdoor is het niet meer nodig eerst langs de gemeente te gaan, omdat een indicatie niet meer nodig is.


Sinds 2016 kent Veendam al een Algemene Voorziening Begeleiding met daarachter Compaen, Cosis en Meander. Deze algemene voorziening helpt volwassen inwoners met een lichte ondersteunings­vraag. Het maatschappelijk werk en welzijnswerk van Compaen vallen er niet onder. Voor intensieve vormen van ondersteuning, het zogenaamde maatwerk Wmo, was tot dusver een indicatie van de gemeente nodig. De gemeente Veendam had voor dit maatwerk samen met andere Oost-Groninger gemeenten meerdere aanbieders gecontracteerd. Die contracten lopen eind dit jaar allemaal af.

Warm overgedragen

In de nieuwe uitvoeringsorganisatie De Basis Veendam worden alle vormen van ondersteuning en begeleiding binnen de Wmo samengevoegd. Wethouder Ans Grimbergen: ,,In de nieuwe uitvoeringsorganisatie worden de begeleiding vanuit de Algemene Voorziening Begeleiding, het maatwerk Wmo en het (buurt)maatschappelijk- en welzijnswerk samengevoegd. De verwachting is dat vrijwel alle ondersteuning die inwoners nodig hebben, door de nieuwe uitvoeringsorganisatie kan worden geleverd. Inwoners die nu nog door een andere aanbieder worden ondersteund, worden warm overgedragen naar De Basis Veendam.”

Lichte toets

Met een lichte toets kijkt De Basis Veendam of de inwoner tot de doelgroep van de Wmo behoort. De inwoner en een professional van De Basis Veendam bepalen samen wat nodig is. Is intensieve ondersteuning nodig? Dan levert De Basis Veendam ook die ondersteuning. Bij een verandering van de ondersteuningsvraag kan er flexibel op de persoonlijke situatie worden ingespeeld en kunnen andere lichtere vormen van hulp worden ingezet. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd bij de algemene voorziening. De nieuwe uitvoeringsorganisatie werkt wijkgericht en krijgt inlooppunten in Veendam-Noord en Veendam-Zuid.

Onnodige administratieve rompslomp

Wethouder Ans Grimbergen: ,,Het doel van deze algemene voorziening en van De Basis Veendam is slagvaardigheid zonder onnodige administratieve rompslomp, waarbij de inwoner centraal staat. Veendam krijgt zo een laagdrempelige, breed toegankelijke voorziening dichtbij de inwoners. De gemeente Veendam gaat de dienstverlening van De Basis Veendam monitoren en op een andere manier intensief samenwerken.”

Niet alle taken

De Basis Veendam gaat niet alle taken binnen de Wmo doen. Kleine woningaanpassingen, hulpmiddelen, Wmo-taxi, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vallen er niet onder. Voor de toewijzing van deze voorzieningen moeten inwoners bij de gemeente Veendam zijn. Daarnaast zijn er voor de huishoudelijke ondersteuning aparte uitvoeringsorganisaties, namelijk via Buurtdiensten en De Nieuwe Zorg Thuis.


Meer informatie over De Basis Veendam is te vinden op www.debasisveendam.nl.

!