Afbeelding

Dwangsom tegen flitsende verlichting windpark N33 blijft staan

Algemeen

MEEDEN - Bezwaren van de exploitanten van het windpark N33 tegen het opleggen van de dwangsommen zijn door het college van Midden-Groningen afgewezen. De gemeente heeft handhavend opgetreden tegen de flitsende verlichting van de windturbines, terwijl de verlichting vastbrandend moet zijn.


Het college heeft de exploitanten op 16 april 2021 een waarschuwingsbrief gestuurd met een hersteltermijn van 6 weken. De raad heeft in de vergadering van 29 april 2021 unaniem het college opgedragen handhavend op te treden, zowel tegen het geluid van de turbines als tegen de verlichting. Vervolgens is er eerste last onder dwangsom opgelegd.

Naar de rechter

Het college heeft de exploitanten daarna opnieuw een last onder dwangsom opgelegd, omdat zij de overtreding rond de windmolenverlichting niet hebben beëindigd. De exploitanten hebben hiertegen bezwaar gemaakt en de rechter gevraagd het besluit te schorsen. De voorzieningenrechter heeft het verzoek afgewezen en de onafhankelijke commissie Bezwaarschriften adviseert het college nu de bezwaren ongegrond te verklaren.

Tevreden wethouder

Wethouder David de Jong is tevreden dat de bezwaarschriftencommissie de handelwijze van de gemeente onderschrijft: ,,Het is een moeizame verhouding tussen het windpark N33 en onze inwoners. Met name de verlichting en het laag-frequente geluid spelen daar een storende hoofdrol in. In de volle overtuiging dat hiermee de belangen van de inwoners zijn gediend, hebben wij daarom handhavend opgetreden