Afbeelding

‘Zonnepark Eekerpolder wordt geen lelijke, grote glaszee’

AlgemeenMEEDEN - Het zonnepark van de Coöperatie Eekerpolder, dat bij Meeden wordt gerealiseerd, wordt volgens de betrokkenen geen ‘lelijke, grote glaszee’.


De coöperatie kiest voor een zuidopstelling. Dat betekent dat de panelen op het zuiden zijn gericht, in tegenstelling tot de oost-west-opstelling. Volgens de coöperatie levert die laatste variant een grote glaszee op. Bovendien blijft in het plan van de coöperatie 25 procent van de grond bestemd voor natuur, met ingezaaide akkerranden met onder andere bloemen. Dat trekt insecten en kleine vogels aan, hetgeen voor leven in de brouwerij zorgt.

Participatie

Zoals gemeld wordt het zonnepark samen met Solarfields ontwikkeld. Coöperatie Eekerpolder doet voor 50 procent mee in het plantraject, draagt 50 procent van de kosten en profiteert van 50 procent van de opbrengsten. En dat geld komt weer ten goede aan de dorpen en hun inwoners.

Ondersteunen dorpsinitiatieven 

,,Zijn we in het verleden buitenspel gezet door het rijk en ontwikkelaars van het windpark N33, nu dient zich een mogelijkheid aan om mee te doen door een zonne­park te bouwen in de Eekerpolder. Dit zonnepark is gepland tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn Zuidbroek-Scheemda. Voor de duidelijkheid: dat is dan alleen boven het spoor. Om dat te regelen hebben we de Coöperatie Eekerpolder opgericht. Deze coöperatie heeft onder andere tot doel het ondersteunen van verenigingen en dorpsinitiatieven”, legt de coöperatie uit.

Realiteit

Aanvankelijk zat niemand van deze club te wachten op een zonne­park. Maar de realiteit is dat er meer groene energie moet worden opgewekt en dat er zoekgebieden aangewezen zijn voor onder andere de realisatie van zonneparken. ,,Er van uit gaande dat er sowieso wat staat te gebeuren, dan graag dit keer mèt inspraak en mèt meedelen in de opbrengsten van deze energie. Kortom; een volwaardige participatie, waarin 50 procent van de opbrengsten terugvloeit naar de dorpen”, meent de coöperatie.