Een groot deel van de PvdA-kandidaten bij elkaar.
Een groot deel van de PvdA-kandidaten bij elkaar.

PvdA Veendam kiest Ans Grimbergen als lijsttrekker

Algemeen

VEENDAM - De PvdA-afdeling Wildervank/Veendam heeft wethouder Ans Grimbergen gekozen tot lijsttrekker voor de in maart te houden gemeenteraadsverkiezingen.


De algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid heeft vorige week de kandidatenlijst vastgesteld. De totale lijst bestaat uit 33 kandidaten. Ans Grimbergen is als lijsttrekker gekozen. Zij is momenteel actief als wethouder in de gemeente Veendam met in haar portefeuille onder andere jeugdzorg, volksgezondheid, armoedebestrijding en volkshuisvesting. Door de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie wordt zij omschreven als ‘een betrokken wethouder, een echte sociaaldemocraat die zowel rood van binnen als buiten is’.

‘Blij en vereerd’ 

,,Ik ben ontzettend blij en vereerd om de PvdA-lijsttrekker te zijn”, reageert Ans Grimbergen. ,,Er is een mooie lijst met mensen die zich volop willen inzetten. Dat is nodig want er ligt een stevig verkiezingsprogramma, maar ook een grote maatschappelijke en politieke opgave. We hebben elkaar hard nodig om samen onze doelen voor gezonde en gelukkige Veendammers de komende vier jaar te realiseren. Dat doen we door te investeren in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond en gelukkig leven als een goede basis. Dat bevordert het meedoen aan de samenleving, voorkomt stress en geldzorgen en stimuleert positieve gezondheid. Dat is ons PvdA-anker.”

Top van de PvdA-lijst

Grimbergen is door de PvdA tevens voorgedragen als kandidaat-wethouder. ,,Ik hoop dat ik in de gelegenheid wordt gesteld mijn wethouderschap op het sociaal domein te kunnen voortzetten zodat de ingezette verbeteringen en nieuwe beleidsinitiatieven, ook tot opbrengsten kunnen leiden”, zegt ze.
De top van de PvdA-lijst bestaat naast Ans Grimbergen uit Rob Haije, Josh Tepper, Ben Kenters, Vladimier Slor, Albert Greven en Pieta Loots.