Afbeelding

Digitale informatieavond over Zonnepark Trekweg

Algemeen

MUNTENDAM - Energiecoöperatie Duurzaam Menterwolde heeft, samen met PowerField, het plan om een zonnepark te ontwikkelen. Dinsdag 25 januari wordt een digitale informatieavond gehouden over Zonnepark Trekweg.


Het zonnepark zou gerealiseerd moeten worden op een stuk grond van ongeveer 10 hectare, direct langs het verkeersknooppunt van de A7 en N33. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de inwoners van Zuidbroek en andere geïnteresseerden mee kunnen denken over het plan voor het zonnepark aan de Trekweg. Daarom wordt er een informatieavond georganiseerd.

Ideeën inbrengen

Vanwege de huidige coronamaatregelen zal de informatieavond digitaal plaatsvinden. Tussen 18.30 tot 20.30 uur kunnen geïnteresseerden zelf bepalen wanneer zij willen deelnemen aan de bijeenkomst. Deelnemers kunnen onder andere ideeën inbrengen over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Ook zaken als hoe het plan past binnen het beleid van de gemeente Midden-Groningen,  de invulling van het lokaal eigendom van het project en het vervolgtraject komen aan bod. 

Aanmelden 

Om deel te nemen aan de digitale informatieavond dienen geïnteresseerden zich aan te melden via info@duurzaammenterwolde.nl. Ideeën, vragen of andere zaken over het zonnepark kunnen via hetzelfde e-mailadres doorgegeven worden aan Duurzaam Menterwolde.