Burgemeester Sandra Korthuis: ,,De gemeente Veendam neemt haar verantwoordelijkheid."
Burgemeester Sandra Korthuis: ,,De gemeente Veendam neemt haar verantwoordelijkheid."

Noodopvanglocatie voor asielzoekers in Veendam

Algemeen

VEENDAM - In het gebouw van voormalige autodealer Wensink aan de Lloydsweg 39 in Veendam wordt een tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers gerealiseerd.

Dat heeft het college van B en W van de gemeente Veendam besloten, op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De opvanglocatie in Veendam is voor een periode van een jaar en voor maximaal 100 personen. Het kan gaan om een mix van gezinnen met kinderen, echtparen of alleenstaanden.

Aanmeldcentrum Ter Apel 

De opvanglocatie van het COA bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staat al langere tijd onder enorme druk door een gebrek aan opvangplekken in het hele land. Daardoor is een zorgelijke en schrijnende situatie ontstaan in en rond het aanmeldcentrum. Het college van B en W van de gemeente Veendam voelt de urgentie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gemeente Westerwolde te helpen. Wel heeft het college van B en W aan de realisatie van de tijdelijke noodopvang een aantal voorwaarden verbonden, die onder andere de veiligheid op zowel de locatie zelf als de directe omgeving betreffen.

Verantwoordelijkheid 

Met de noodopvanglocatie wordt het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlast. Burgemeester Sandra Korthuis: ,,De gemeente Veendam neemt haar verantwoordelijkheid maar vindt dat ook andere gemeenten in Nederland deze verantwoordelijkheid moeten nemen. Groningen is de enige provincie met een bestuursakkoord met het Rijk. De 100 opvangplaatsen in Veendam dragen bij aan de realisatie van de afspraken in dit bestuursakkoord.”

Inloopbijeenkomst

De directe omgeving van de locatie is vanochtend telefonisch en per brief geïnformeerd. Het is nog niet precies bekend wanneer de eerste bewoners komen. Het COA gaat het gebouw eerst geschikt maken voor bewoning. Dat zal naar schatting tot de eerste helft van april duren. Medio maart wordt op de opvanglocatie een inloopbijeenkomst gehouden voor direct betrokkenen.

Veel informatie over de opvanglocatie is te vinden op www.veendam.nl/noodopvang.