Gedeputeerde Mirjam Wulfse. (foto Provincie Groningen)
Gedeputeerde Mirjam Wulfse. (foto Provincie Groningen)

Opnieuw provinciale coronasteun voor cultuursector in Groningen

Algemeen

VEENDAM - De provincie Groningen stelt in 2022 opnieuw een steun- en stimuleringspakket beschikbaar voor de cultuursector. 


Culturele en creatieve zelfstandigen kunnen subsidie krijgen voor bijscholing en opdrachten en voor het maken van nieuwe cultuurprojecten. Ook is er een schadepakket voor gesubsidieerde culturele instellingen om tekorten aan te vullen. Er is in totaal ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar.

955.000 euro

Met een stimuleringspakket van 955.000 euro richt de steun zich met name op culturele en creatieve zzp’ers in de provincie Groningen. Zelfstandigen worden zwaar getroffen door de crisis. Het aantal opdrachten neemt af en zzp’ers komen vaak niet in aanmerking voor steunmaatregelen van het Rijk. Het pakket is een voortzetting van bestaande steun- en stimuleringsmaatregelen uit 2021 en is uitgebreid met een creatieve voucherregeling en een Snelloket. De voucherregeling wordt uitgevoerd door Stichting Kunst & Cultuur (K&C), de andere regelingen door de Kunstraad Groningen. Het Snelloket gaat open in het voorjaar van 2022. De andere regelingen zijn al open. Op de websites van deze organisaties is meer informatie te vinden.

Extra mogelijkheden

Cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse is blij met de steun voor de sector. ,,De cultuursector en de zelfstandige ondernemers werkzaam in deze sector hebben het zwaar. Wij proberen als provincie Groningen zo goed als het kan steun te verlenen en perspectief te bieden en komen daarom met deze extra mogelijkheden.”

Ook culturele instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis komen weer in aanmerking voor financiële steun. Dit geldt uitsluitend voor culturele instellingen die een structurele subsidie ontvangen van de provincie Groningen. Voor deze instellingen is ruim 316.000 euro beschikbaar. Deze steun is bedoeld om tekorten uit de eerste helft van 2021 aan te vullen en te verzekeren dat deze instellingen overeind en gezond blijven.