Afbeelding

College Midden-Groningen wil geen grootschalige zonneparken meer

Algemeen

MEEDEN - Er gaat een streep door de zoekgebieden voor nieuwe grootschalige zonneparken in de gemeente Midden-Groningen. Dat stelt het college van B&W de gemeenteraad althans voor.

Het college van Midden-Groningen heeft dinsdag ingestemd met een herziening van het zonneparkenbeleid. Daarin staat dat de gemeente geen losstaande grootschalige zonneparken meer toestaat. Als het aan B&W ligt, verdwijnen de zoekgebieden voor nieuwe grootschalige zonneparken. De gemeente blijft wel ruimte bieden aan kleinschalige, lokale initiatieven van dorp, streek of buurt. De gemeente werkt daarnaast alleen mee aan een zonnepark-initiatief als omwonenden en belanghebbenden in de omgeving van het zonnepark voldoende zijn betrokken. Ook wordt het toepassen van zonnepanelen op daken gestimuleerd.

‘Zonneparkenbeleid heeft z’n werk gedaan’

In Midden-Groningen zijn sinds de vaststelling van het ‘Beleid Zonneparken in Midden-Groningen’ van 28 november 2019 op verschillende plekken verspreid over de gemeente zonneparken vergund, ontwikkeld en gerealiseerd. Om de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van hernieuwbare energie succesvol te maken, is zonne-energie gewenst en nodig. Maar er is ook een keerzijde: grootschalige zonneparken leiden vaak tot weerstand vanuit de omgeving. ,,Het zonneparkenbeleid uit 2019 heeft z’n werk gedaan. Onze gemeente loopt op schema met Zon op Land. Tegen grootschalige zonneparken hebben we veel verzet gezien. Daarom willen we het restant van onze opgave op een andere manier invullen”, zegt wethouder Erik Drenth.

‘Maximaal aanvaardbare is bereikt’

Als de raad instemt met het herziene beleid kunnen er geen nieuwe, losliggende grootschalige zonneparken meer ontwikkeld worden in de zoekgebieden, uitgezonderd uitbreidingen binnen deze zoekgebieden die direct grenzen aan de bestaande zonneparken. Drenth: ,,De voornaamste reden hiervoor is dat meerdere plekken in de zoekzones al ingezet worden voor de opwek van duurzame energie. Nog meer nieuwe losstaande ontwikkelingen in de gebieden doen de landschappelijke kwaliteit geen goed. Het maximaal aanvaardbare is langs de A7-N33 en rondom Meeden, Sappemeer-Noord en Woudbloem bereikt.”

Op 29 juni beslist de gemeenteraad over de herziening van het zonneparkenbeleid.