Afbeelding

Groot onderzoek naar vijftien zonneparken in Groningen

Algemeen

OOST-GRONINGEN - Een langdurig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zonneparken op dieren en planten is donderdag van start gegaan. Het onderzoek speelt zich af bij vijftien zonneparken in de provincie Groningen.

Het onderzoek geeft inzicht in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels, of vormen ze een bedreiging? Biologe Sylvia de Vries, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

Plus voor de natuur

,,Graag willen we weten hoe zonneparken op de meest verantwoorde manier ingericht kunnen worden. Zodat ze, naast duurzame opbrengsten, ook een plus voor de natuur opleveren”, zegt gedeputeerde Melissa van Hoorn. De provincie is dan ook een van de initiatiefnemers van het onderzoek. ,,Dit is het eerste wetenschappelijke onderzoek dat daar antwoord op geeft. Ik ben erg blij dat het onderzoek nu van start gaat. Op deze manier werken we concreet aan een groene toekomst”, aldus Van Hoorn.

Wat is beter voor de biodiversiteit? 

,,De aanleg van zonneparken gebeurt meestal in intensief gebruikt agrarisch landschap. Hiermee verdwijnt het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Dat kan een positief resultaat op de bodem hebben”, stelt biologe Sylvia de Vries. ,,Maar er verdwijnt ook oppervlakte aan leefgebied voor akkervogels. Wat heeft dat voor effect? Hoe zorg je dat er naast zonneparken ruimte blijft voor natuur? Wat is beter voor de biodiversiteit, wel of geen begrazing? In hoeverre gebruiken akkervogels zonneparken als broedhabitat of foerageergebied? Wat is de meerwaarde voor de biodiversiteit van een ruimere opstelling van de panelen? Deze en veel meer vragen hoop ik in mijn proefschrift te beantwoorden.”

Experimenten 

Het onderzoek heeft betrekking op vijftien zonneparken van verschillende eigenaren in de provincie Groningen. De onderzoekers brengen bij alle parken de biodiversiteit en de bodemkwaliteit in kaart. Daarnaast monitoren zij bij negen zonneparken de ecologische waarden voor, tijdens en na de bouw. Ook vinden bij deze parken diverse experimenten plaats op het gebied van inrichting en beheer. Daarbij kan gedacht worden aan de afstand tussen de panelen, het beheer van de vegetatie tussen de panelen en de aankleding van de rand van het park.