Afbeelding

Deel oude aardappelmeelfabriek in Zuidwending jaar dicht na ontdekking drugslaboratorium

Algemeen

ZUIDWENDING - Een deel van de voormalige aardappelmeelfabriek in Zuidwending wordt door de gemeente Veendam voor een jaar gesloten. In mei werd in het pand een drugslaboratorium aangetroffen voor de productie van XTC.

Aanvullend op de politieactie, waarbij het pand al is afgesloten, heeft burgemeester Berry Link het Damoclesbeleid toegepast en het pand voor twaalf maanden gesloten. De burgemeester kan een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs of als er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn.

Onveilige situaties en criminele activiteiten

Burgemeester Berry Link: ,,Drugsproductie, hennepplantages of handelshoeveelheden drugs zorgen voor een aantasting van het woon- en leefklimaat en van de sociale en/of fysieke veiligheid van inwoners. Ze hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties, zoals brandgevaar, explosiegevaar, waterschade of geweldsincidenten.”

Zegels

De fysieke sluiting van een pand wordt door de gemeente op het pand kenbaar gemaakt door middel van zegels op de deur en het aanplakken van het besluit, maar ook door het ophangen van posters en het plaatsen van een makelaarsbord. Naast de zegels en het aanplakken van het besluit ontvangen omwonenden van het gesloten pand een flyer met informatie.